Om Kunskapsservice

 

Säkerhet & riskanalys

     
Kunskapsservice utför kvalificerade uppdrag med industri och energi som viktigaste verksamhetsområden. Företaget startade verksamheten 1996. Kjell Bohmgren är civilingenjör med elektroteknik som fackinriktning och har bred erfarenhet från projekt inom industri och energi. Läs mer   Alla företag vill ha en säker och effektiv verksamhet och riskanalys är ett sätt att förbereda sig för det oväntade. Riskanalysen kan även vara ett led i affärsutveckling. Med EES kom legala krav på produktsäkerhet och säker arbetsmiljö och riskanalys är en föreskriven del av säkerhetsarbetet. Läs mer
 

Vår service

 

Utbildningar

 

Teknikutveckling

 

Kontakt

             
Kjell Bohmgren har en bred servicebas som vi delger våra kunder Läs mer   Planerar, genomför och utvecklar utbildningar inom områdena:Elektroteknik, CE-märkning och Maskinsäkerhet  Läs mer
 
  Kjell Bohmgren arbetar med teknikutveckling. Läs mer   Kjell Bohmgren Kunskapsservice
Trollesundsv. 23
124 32 BANDHAGEN Läs mer