Om oss

Kjell Bohmgren Kunskapsservice utför kvalificerade uppdrag med industri och energi som viktigaste verksamhetsområden. Företaget startade verksamheten 1996.

Kjell Bohmgren är civilingenjör med elektroteknik som fackinriktning och har bred erfarenhet från projekt inom industri och energi.

Företaget är fristående i ett nätverk av olika kompetenser för att genomföra även större projekt.